Contact

Het samen stellen van de informatie is op een manier gebeurd waarbij zo zorgvuldig mogelijk te werk zijn gegaan. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van informatie die vrij via het internet toegankelijk is en van informatie die ons door aanbieder aangeleverd is. Dit zorgt er voor dat wij slechts een beperkte invloed hebben op de juistheid van deze informatie. Als u ons hierover feedback wilt geven dan verzoeken wij u om hiervoor het formulier op deze pagina te gebruiken. Ook als uw vragen kinderwagen gerelateerd zijn is dit de beste manier de vragen aan ons te stellen. Over de verschillende aanbieders kunt u ook aan de makers van deze site vragen stellen.

Wij streven er naar om alle kinderwagen vragen binnen één werkdag te beantwoorden. Mochten wij hier om de een of andere reden niet in slagen dan zullen wij hierover contact met u opnemen.

De informatie op deze website is en blijft volledig informatief van aard en er kunnen op geen enkele wijze wat voor rechten dan ook aan ontleend worden.